Mladí vedeckí pracovníci z IAM v dňoch 11.-14.9.2022 prezentovali výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej vedeckej konferencii "Cybernetics & Informatics" vo Visegráde v Maďarsku. Ing. Martin Klaučo, PhD. bol aj predsedom sekcie s plenárnymi prednáškami.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 25.10.2022 12:26
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS