K riešeniu problémov životného prostredia nepomáhame len vedeckým výskumom, ale aj praktickými skutkami. Sme hrdí, že na environmentálnej dobrovoľníckej aktivite "Veľké čistenie Malého Dunaja" sa v sobotu 10.9.2022 zúčastnili aj Ing. Richard Valo, PhD. a Ing. Juraj Holaza, PhD. z ÚIAM na FCHPT STU. Spoločne s ostatnými dobrovoľníkmi zbavili rieku od akej veľkej hromady odpadkov.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.09.2022 10:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS