Tento semester sme nadviazali unikátnu spoluprácu so spoločnosťou Yokogawa, ktorá nášmu oddeleniu zapožičala riadiacu stanicu aj s licencovaným softvérom. Vďaka tomuto zariadeniu budú mať naši študenti možnosť vyskúšať si v rámci predmetu Technické prostriedky automatizácie 2 simulované priemyselné riadenie. Veľmi si vážime iniciatívu na spoluprácu zo strany spoločnosti Yokogawa Slovakia s.r.o., ktorú zastrešil náš absolvent z roku 2002 a v súčasnosti vedúci oddelenia realizácie Yokogawa CZ/SK Ladislav Nagy, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 28.09.2022 12:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS