Vo štvrtok 30.9.2022 sme na ÚIAM spolu s vedením FCHPT STU organizovali druhé stretnutie mladých vedcov STU. V rámci programu boli diskutované prierezové informácie o spolupráci medzi fakultami a účastníci mali možnosť nahliadnuť do laboratória chemických procesov a mechatronického laboratória na našom ústave, do laboratória environmentálnej analýzy na oddelení environmentálneho inžinierstva a takisto aj do pobočky FABLABu na našej fakulte. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 31.10.2022 18:44
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS