V prílohe sa nachádza súbor s ponukou pracovného miesta pre absolventov našej špecializácie. Ponúkané miesto je z firmy Honeywell Process Solution.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS