News

Ing. Martin Mojto sa v dňoch 18.-19. Októbra 2022 zúčastnil na konferencii Advanced Process Modelling Forum (APMF) 2022 v Londýne. Táto konferencia bola organizovaná vetvou spoločnosti SIEMENS, SIEMENS Process System Engineering (SPSE). Martin úspešne prezentoval poster "Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column", kde zhrnul výsledky svojej práce v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Martin Mojto, PhD.
Posledná aktualizácia: 21.10.2022 14:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS