V najnovšom čísle univerzitného časopisu SPEKTRUM si môžete na str.56-57 prečítať aj článok o 60. výročí založenia nášho Oddelenia informatizácie a riadenia procesov.

SPEKTRUM: článok


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.11.2022 17:03
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS