V pondelok 14.11.2022 sa v rámci predmetu "Modelovanie v procesnom priemysle" pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia uskutočnila hosťovská prednáška z priemyslu. Tento predmet študentov vyučuje doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a hosťovskú prednášku viedli úspešní absolventi FCHPT: Ing. Réka Lőrincz (absolventka CHI) a Ing. Milan Horňák (absolvent IAM) zo spoločnosti Slovnaft, a.s..

FB-Fotka

Absolventi našej fakulty mali zaujímavú prednášku o praktických aspektoch modelovania, automatizácie a riadenia procesov v spoločnosti Slovnaft. Študenti sa na prednáške dozvedeli viac o tvorbe matematických modelov pre praktické potreby numerickej simulácie, úspešné príklady digitalizácie, ako aj viaceré príklady riadenia z praxe.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.11.2022 10:59
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS