Teória automatického riadenia I a III (Ing, 1. a 2. ročník, NB641, skúšajúci: M. Fikar)

22. 12. 2022, 08:00 
09. 01. 2023, 08:00 
12. 01. 2023, 08:00 
30. 01. 2023, 08:00 
02. 02. 2023, 08:00 


Technické prostriedky automatizácie I (Ing, 1. ročník, NB639/NB666, skúšajúci: M. Kalúz)

 - skúška pozostáva z testu v Moodli (2. písomka) v trvaní 1h a následného ústneho preskúšania. Skúšanie prebieha v poradí, v akom sú študenti prihlásení na termín v AIS.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Horváthová, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.12.2022 15:55
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS