Blahoželáme novým inžinierom a prajeme im veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

Kolektív OIRP

Blahoželáme novým inžinierom a prajeme im veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.
P. Blaňár, K. Jančová, T. Madzin, P. Minarovský.

Kolektív OIRP

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS