V utorok 6.12.2022 sa v rámci predmetov "Teória automatického riadenia" a "Technické prostriedky automatizácie" pre študentov inžinierskeho štúdia v odbore Kybernetika uskutoční hosťovská prednáška z priemyslu.  Prednáška sa bude konať o 8:00 v miestnosti NB A601 a rečníkmi budú Ing. Ladislav Nagy a Ing. Marián Bartal z firmy Yokogawa.

Videá z prednášky sú dostupné na Youtube: 1. časť, 2. časť


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 04.01.2023 17:08
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS