V stredu 30.11.2022 odovzdal pán rektor STU v Bratislave, Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, dekréty trom novým držiteľom čestného titulu "profesor emeritus". Tieto čestné tituly udelila Vedecká rada STU v Bratislave 19. októbra 2022. Čestný titul získal aj pán prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., Dr.h.c. z ÚIAM. Viac sa dočítate na stránkach STU. Srdečne blahoželáme!

FB-FotkaZodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.12.2022 16:56
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS