Prečítajte si článok na VysokeSkoly.sk, v ktorom sú predstavené viaceré zaujímavé oblasti výskumu, ktorým sa venujú vedecké tímy na našom ústave:

VysokeSkoly


Zodpovednosť za obsah: Ing. Erika Pavlovičová
Posledná aktualizácia: 13.12.2022 15:50
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS