Univerzitný časopis SPEKTRUM STU zverejnil na svojich stránkach najnovšieho čísla aj článok o Kick of Meeting k projektu FrontSeat, viac na stránkach STU.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.12.2022 16:51
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS