Pozrite si aktuálny podcast ZMYSEL PRE PRIEMYSEL na tému: "Vzdelávanie a trh práce". Tento podcast realizuje ATP Journal. Hosťom podcastu bol aj prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD., riaditeľ ÚIAM na FCHPT STU. V rámci podcastu bol predstavený aj projekt FrontSeat.Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.01.2023 14:53
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS