Študenti inžinierskeho štúdia na IAM obhajovali v pondelok 16.1.2023 výsledky dosiahnuté v rámci predmetu "Projekt riadenia procesov". Študenti sa počas zimného semestra venovali všestrannému vývoju nášho inteligentného ekologického skleníka VESNA.

FB-Fotka

Študenti v CoreTeam sa venovali návrhu, 3D modelovaniu a 3D tlači novej zavlažovacej jednotky. Študenti tiež navrhli novú senzorovú platformu na monitorovanie širokého spektra vlastností prostredia v skleníku.

Študenti v SmartTeam významným spôsobom zefektívnili a rozšírili zdrojový kód na autonómne riadenie skleníka a na správu notifikácií zasielaných užívateľovi. Študentom sa podarilo navrhnúť a natrénovať neurónovú sieť pre inteligentný senzor, ktorý pomocou umelej inteligencie upozorňuje na neštandardné situácie.

Študenti v AppTeam prepracovali webové rozhranie a možnosti vzdialeného riadenia s ohľadom na cloudovu službu Arduino IOT Cloud. Študenti integrovali dohľad nad skleníkom pomocou priameho prenosu z webovej kamery a integrovali tiež možnosť zobrazenia časozberov.

V rámci tohto projektu boli riešené aj čiastkové ciele projektu "Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA". Ďakujeme Nadácii Tatra banky za finančnú podporu tohto projektu.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.01.2023 14:40
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS