V rámci seminárov Academia Meets Industry sa realizujú aktivity zamerané na podnietenie diskusie medzi akademickou obcou a priemyselnými manažérmi a odborníkmi z praxe. Veríme, že je dôležité, aby priemysel zohrával aktívnu úlohu v tejto diskusii, aby pomohol formovať akademický výskum tak, aby odrážal ich naliehavé problémy a výzvy. Prvý seminár Academia Meets Industry sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 28. februára 2023 od 15:00. Počas tohto seminára bude predstavený projekt FrontSeat a členovia priemyselnej rady. Nasledovať bude diskusia na danú problematiku.

FB-Udalosť


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 18.01.2023 15:58
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS