Prof. Miroslav Fikar (STU) sa aktívne zúčastnil na workshope “Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability”, ktorý sa konal 22.-23.3.2023 v Regensburgu, Nemecko. Viac sa dočítate v blogu.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 30.03.2023 15:20
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS