V dňoch 15.-18. mája 2023 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila 49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva SSCHE 2023. Za IAM sa konferencie zúčastnili Ing. Rastislav Fáber, Ing. Martin Mojto a doc. Radoslav Paulen.

FB-Fotky

Prezentované príspevky:

R. Fáber – K. Ľubušký – M. Mojto – R. Paulen: Enhancing Industrial Data Analysis through Machine Learning-based Classification of Petrochemical Datasets

M. Mojto – K. Ľubušký – M. Fikar – R. Paulen: Comparing Linear and Nonlinear Soft Sensor Approaches for Industrial Distillation Columns

Prezentované príspevky sú výsledkom spolupráce nášho ústavu so spoločnosťou Slovnaft a.s.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.05.2023 13:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS