V stredu 17.5.2023 sa na IAM konali obhajoby "Vertikálneho projektu", ktorý efektívnym spôsobom integruje študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu "Riadenie procesov" na FCHPT STU. Študenti prezentovali pokrok, ktorý dosiahli pri vývoji nášho inteligentného ekologického skleníka VESNA. Študenti na projekte spolupracovali v rámci dvoch tímov. Študenti v "CloudTeam" okrem iných úloh efektívne implementovali priamy prenos z inteligentného skleníka na jeho webovú stránku. Študenti v "SolarTeam" okrem iného navrhli vlastnú dosku plošných spojov na využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou solárneho panelu.

FB-Fotka

Popri plnení vedeckých cieľov, riešenie úloh na projekte VESNA rozvíja aj mäkké zručnosti študentov ako je tímová práca a prezentačné zručnosti.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 18.05.2023 12:39
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS