V dňoch 22.-24.mája 2023 sa v miestnosti NB 641 na ÚIAM uskutoční druhý ročník workshopu venovaného využitiu pokročilých technológií vo vzdelávaní. Jeho ústrednou myšlienkou je zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu na vysokých školách technického zamerania s využitím dostupných informačných technológií. Workshop je organizovaný v spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie,  riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

FB-Fotka

Program_WANTED_2023.docx

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.05.2023 12:31
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS