Ďakujeme študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia za perfektne zorganizovanú Letnú katedrovicu automatizérov!

Fotky na youtube, flickr


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 22.05.2023 7:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS