Slovenská technická Univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na seminár s názvom "The European Innovation Council Pathfinder program: vizionárske myslenie smerom k novým technológiám" vrámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning Horizon Europe. Podujatie bude prebiehať na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 20. júna 2023 o 10:00 - 11:30. Registrácia bude otvorená do 12. júna 2023: registračný formulár.

EIC Pathfinder je hlavný finančný nástroj projektu Horizon Europe pre skúmanie odvážnych nápadov pre nové, významné technológie. EIC Pathfinder sa zameriava nad rámec toho čo je už známe a oceňuje vizionárske myslenie. Seminár Vám predstaví hlavné črty programu a poskytne prehľad o tom, ako vytvoriť súťažný návrh a ako zvládnuť obdobie čakania na odpoveď.

Seminár je otvorený pre výskumníkov, projektových manažérov a každého kto sa zaujíma o finančnú schému Horizon Europe. Seminár bude vedený projektovými manažérmi z Univerzity z Pise a bude prebiehať v anglickom jazyku.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.05.2023 16:40
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS