Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na praktický workshop, ktorý sa bude skladať z dvoch častí:
1. "The Horizon Europe non-scientific sections of the proposal".
2. "Budget setting in RIA/IA/CSA, ERC and MSCA: actual costs, lump sum, unit cost and fixed rate".
Workshopy sú organizované v rámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning z Horizon Europe. Podujatie sa uskutoční na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 21. júna 2023. Registrácia je možná do 12. júna 2023: registračný formulár.

Program podujatia:

9:00 - 12:00 The Horizon Europe non-scientific sections of the proposal.
Šablóny žiadostí projektov v schéme Horizon Europe obsahujú oblasti, ktoré sú pre vedeckú obec menej známe. O čom je "Open Science", "Gender in science", "DNSH"? Ako sa vysporiadať s "ethics self-assessment"? Aké sú rozdiely medzi "Exploitation", "Dissemination" and "Communication" aktivitami? Workshop Vás prevedie všetkými spomenutými aspektami projektu.

13:00 - 16:00 Budget setting in RIA/IA/CSA, ERC and MSCA: actual costs, lump sum, unit cost and fixed rate.
Poďme sa baviť o peniazoch. Nastavenia budgetu sa môžu líšiť v závislosti od schémy programu Horizon Europe v rámci ktorej žiadosť projektu podávate. Prevedieme Vás hlavnými nastaveniami, ako aj novým spôsobom financovania "lump sum".


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.05.2023 16:58
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS