V utorok 30.5.2023 sa konali obhajoby diplomových prác na ÚIAM. Svoje diplomové práce úspešne obhájili: Ing. Petronela Belková, Ing. Martina Bognár, Ing. Martina Bujdáková, Ing. Matej Hatványi, Ing. Michal Holub, Ing. Katrin Kvasnicová, Ing. Tímea Mészárosová, Ing. Zuzana Mošková, Ing. Monika Špaková, Ing. Patrik Valábek, Ing. Jozef Vargan a Ing. Samuel Záhorčák. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

FB-Fotka

Ing. Petronela Belková úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Tunable Explicit Model Predictive Control Design". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. a konzultantkou práce bola Ing. Lenka Galčíková.

Ing. Martina Bognár úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Návrh a aplikácia inteligentného senzora na vnorených platformách". Školiteľom tejto práce bol Ing. Peter Bakaráč, PhD..

Ing. Martina Bujdáková úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Data-based Input-Output System Identification". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantmi práce boli Ing. Karol Ľubušký a Ing. Martin Mojto.

Ing. Matej Hatványi úspešne obhájil diplomovú prácu na tému "Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli - moduly pre pedagogiku". Školiteľom tejto práce bol Ing. Ľuboš Čirka, PhD..

Ing. Michal Holub úspešne obhájil diplomovú prácu na tému "Realization of a Low-Cost Data Collection System with Focus on Water Treatment Area Usage". Školiteľom tejto práce bol Ing. Richard Valo, PhD. a konzultantmi boli Ing. Zuzana Imreová, PhD., Jozef Dubovec a Ing. Diana Dzurková.

Ing. Katrin Kvasnicová úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Návrh robustného prediktívneho riadenia pre doskový výmenník tepla". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

Ing. Tímea Mészárosová úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Advanced Control of a Laboratory Distillation Column". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Martin Mojto.

Ing. Zuzana Mošková úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Optimization of RFID Chip Placement in a Tire". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Juraj Belobrad.

Ing. Monika Špaková úspešne obhájila diplomovú prácu na tému "Intelligent Automatic Greenhouse". Školiteľom tejto práce bol Ing. Richard Valo, PhD. a konzultantmi boli Jozef Dubovec a Ing. Diana Dzurková.

Ing. Patrik Valábek úspešne obhájil diplomovú prácu na tému "Generation of Explicit Control Laws with Reinforcement Learning". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Karol Kiš.

Ing. Jozef Vargan úspešne obhájil diplomovú prácu na tému "Optimality Analysis of MPC Controller". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a konzultantom práce bol Ing. Karol Ľubušký.

Ing. Samuel Záhorčák úspešne obhájil diplomovú prácu na tému "Microservices for Processing of Streamed Data". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Marek Wadinger.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 30.05.2023 18:28
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS