V pondelok 12.6.2023 sa na ÚIAM uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce. Dizertačnú skúšku obhájili Ing. Rastislav Fáber, Ing. Erika Pavlovičová a Ing. Marek Wadinger. Všetkým srdečne blahoželáme!

FB-Fotka

Ing. Rastislav Fáber obhájil svoju prácu na tému "Hybrid Modeling and Real-time Optimization of Processes". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantmi práce sú Ing. Karol Ľubušký a Ing. Martin Mojto.

Ing. Erika Pavlovičová obhájila svoju prácu na tému "Carbon Footprint Reduction Using Optimization-Based Control Methods". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

Ing. Marek Wadinger obhájil svoju prácu na tému "Reliability Analysis in Energy Storage Systems". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD..


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.06.2023 16:10
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS