Organizačný tím PC 2023 ďakuje všetkým účastníkom konferencie za vysokú úroveň prezentovaných vedeckých príspevkov a podnetné diskusie rozvíjajúce ďalšiu spoluprácu. Už teraz sa teším na stretnutie na jubilejnej 25th International Conference on Process Control 2025! Fotografie z konferencie nájdete na stránke: www.process-control.sk/photos

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 14.06.2023 12:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS