Vo štvrtok 15.6.2023 sa na FCHPT STU v Bratislave odovzdávali ceny za najlepšie diplomové práce. Medzi ocenenými výnimočnými prácami sú aj diplomové práce absolventov IAM: Ing. Petronela Belková, Ing. Martina Bognár, Ing. Martina Bujdáková, Ing. Patrik Valábek, Ing. Jozef Vargan a Ing. Samuel Záhorčák. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

FB-Fotka

Ing. Petronela Belková získala Cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Thermo Fisher Scientific za svoju prácu na tému: "Tunable Explicit Model Predictive Control Design". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. a konzultantkou práce bola Ing. Lenka Galčíková.

Ing. Martina Bognár získala Cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Actemium za svoju prácu na tému: "Návrh a aplikácia inteligentného senzora na vnorených platformách". Školiteľom tejto práce bol Ing. Peter Bakaráč, PhD..

Ing. Martina Bujdáková získala Cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Humusoft za svoju prácu na tému: "Data-based Input-Output System Identification". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantmi práce boli Ing. Karol Ľubušký a Ing. Martin Mojto.

Ing. Patrik Valábek získal Cenu za výnimočnú diplomovú prácu od spoločnosti Humusoft za svoju prácu na tému: "Generation of Explicit Control Laws with Reinforcement Learning". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Karol Kiš.

Ing. Jozef Vargan získal Cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti REPAR - Building Control za svoju prácu na tému: "Optimality Analysis of MPC Controller". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a konzultantom práce bol Ing. Karol Ľubušký.

Ing. Samuel Záhorčák získal Cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Siemens za svoju prácu na tému: "Microservices for Processing of Streamed Data". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Marek Wadinger.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 15.06.2023 15:12
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS