V utorok 20.6.2023 sa konali obhajoby bakalárskych prác na ÚIAM. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili: Bc. Dinara Bazarkhanova, Bc. Branislav Daráš, Bc. Viktória Koncserová, Matúš Krivošík a Bc. Kateryna Kruhliak. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

FB-Fotka

Bc. Dinara Bazarkhanova úspešne obhájila bakalársku prácu na tému "Microservice Architecture for Streaming Data Processing". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Marek Wadinger.

Bc. Branislav Daráš úspešne obhájil bakalársku prácu na tému "Návrh prediktívneho riadenia pre prototyp inteligentného skleníka". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

Bc. Viktória Koncserová úspešne obhájila bakalársku prácu na tému "Automation and Management of Process Data Streams". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Roman Kohút.

Matúš Krivošík úspešne obhájil bakalársku prácu na tému "Intelligent Data Processing". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD..

Bc. Kateryna Kruhliak úspešne obhájila bakalársku prácu na tému "Modelovanie a návrh riadenia procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder". Školiteľom tejto práce boldoc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a konzultantom práce bol Ing. Rastislav Fáber.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 20.06.2023 16:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS