V dňoch 9.-14.júla 2023 sa konal 22. svetový kongres International Federation of Automatic Control (IFAC) v Yokohame, Japonsko. Za UIAM sa zúčastnili prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., doc. Ing. Martin Klaučo, PhD., doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Ing. Peter Bakaráč, PhD., Ing. Tereza Ábelová, Ing. Kristína Fedorová, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Karol Kiš, Ing. Roman Kohút, Ing. Martin Mojto a Ing. Erika Pavlovičová.

FB-Fotky

Na medzinárodnej konferencii boli prezentované 4 články, ktorých sme autormi:

Martin Mojto - Karol Ľubušký - Miroslav Fikar - Radoslav Paulen: Design of Multi-Model Linear Inferential Sensors with SVM-based Switching Logic
(prezentoval Ing. Martin Mojto)

Miroslav Fikar - Karol Kiš - Martin Klaučo - Martin Moennigmann: Simple Tuning of Arbitrary Controllers using Governors
(prezentoval prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.)

Tereza Ábelová - Roman Kohút - Kristína Fedorová - Michal Kvasnica: Risk-Aware Stochastic Energy Management of Microgrid with Battery Storage and Renewables
(prezentovala Ing. Tereza Ábelová)

Juraj Oravec - Peter Bakaráč - Erika Pavlovičová - Miroslav Fikar: Smart Eco Greenhouse VESNA
(prezentovala Ing. Erika Pavlovičová).

Prof. Miroslav Fikar sa zúčastnil aj na IFAC General Assembly Meeting, kde reprezentoval Slovenskú republiku.

Ing. Peter Bakaráč, PhD. predsedal sekcii Control Education Using Laboratory Equipment.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 21.07.2023 15:56
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS