S radosťou oznamujeme, že prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. sa úspešne uchádzali o možnosť zorganizovať IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems (DYCOPS) 2025 v Bratislave, Slovensko. Ďalšími kandidátmi boli zástupcovia Španielska (Barcelona) a Južnej Afriky (Stellenbosch).

FB-obrázok


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.07.2023 9:33
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS