V piatok 18.8.2023 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Michaela Horváthová a Ing. Martin Mojto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

Ing. Michaela Horváthová, PhD. obhájila svoju dizertačnú prácu na tému "Energy-Efficient Advanced Robust Control Design". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

Ing. Martin Mojto, PhD. obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Data-driven Design of Linear Soft Sensors". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD..

FB-fotka   FB-udalosť


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 18.08.2023 15:56
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS