Plné verzie článkov prezentovaných na 24th International Conference on Process Control sú už dostupné na IEEE Xplore.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.08.2023 15:01
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS