Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

Martin Mojto - Karol Ľubušký - Miroslav Fikar - Radoslav Paulen: Data-Based Design of Multi-Model Inferential Sensors

Tento článok prezentuje návrh inferenčných senzorov, ktoré zahŕňajú viacero lineárnych modelov. Aktuálna metodológia je vylepšená tak, aby sa zabezpečilo plynulé prepínanie modelov a pritom sa optimalizuje aj označovanie tréningových údajov. Tento článok vznikol v rámci spolupráce s priemyselným partnerom Slovnaft, a.s. v Bratislave, Slovenská republika. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 06.09.2023 16:47
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS