Tento rok sa výjazdové zasadnutie OIRP konalo 4.-6.9.2023 vo Valticiach, ČR, kde sme spoločne zhodnotili naše doterajšie výsledky vo vede, výskume a v pedagogike. Okrem iných výziev sme sa zaoberali aj možnosťami ďalšieho zvyšovania kvality vzdelávania na IAM v nadchádzajúcom zimnom semestri.

FB-Fotka
Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 11.09.2023 10:19
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS