Našej kolegyni Ing. Michaele Horváthovej, PhD. bola udelená Cena rektora STU za vynikajúce študijné výsledky počas doktorandského štúdia. Toto ocenenie získali počas slávnostného odovzdávania, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2023., traja absolventi doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 11.10.2023 9:35
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS