News

V rámci Týždňa vedy a techniky boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelené Ceny za vedu a techniku za rok 2023. V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získal toto ocenenie vedúci Oddelenia informatizácie a riadenia procesov, náš kolega doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

Gratulujeme a ďakujeme za šírenie dobrého mena nášho ústavu!


Zodpovednosť za obsah: Ing. Erika Pavlovičová
Posledná aktualizácia: 14.11.2023 14:25
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS