V dňoch 13.-15. decembra 2023 sa konala 62. IEEE Conference on Decision and Control, v Marina Bay Sands, Singapur. Z ÚIAM sa konferencie zúčastnili: doc. Ing. Martin Klaučo, PhD., Ing. Juraj Holaza, PhD., Ing. Kristína Fedorová, Ing. Lenka Galčíková a Ing. Roman Kohút.

FB-Fotky

Na medzinárodnej konferencii boli prezentované 4 články, ktorých sme autormi:

- Kristína Fedorová – Yuning Jiang – Juraj Oravec – Colin N. Jones – Michal Kvasnica: A Generalized Stopping Criterion for Real-Time MPC with Guaranteed Stability (prezentovala Ing. Kristína Fedorová)

- Juraj Holaza – Lenka Galčíková – Juraj Oravec – Michal Kvasnica: A software package for MPC design and tuning: MPT+ (prezentovala Ing. Lenka Galčíková)

- Michaela Horváthová – Lenka Galčíková – Martin Klaučo – Juraj Oravec: Real-Time Optimisation-Based Robust Control: Heat Exchanger Comparative Analysis  (prezentoval doc. Ing. Martin Klaučo, PhD.)

- Roman Kohút – Erika Pavlovičová – Kristína Fedorová – Juraj Oravec – Michal Kvasnica: Real-Time Deep-Learning-Driven Parallel MPC (prezentoval Ing. Roman Kohút).


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 11:15
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS