V piatok 12.1.2024 Ing. Ľuboš Čirka, PhD. z ÚIAM úspešne obhájil svoju habilitačnú prácu. V rámci obhajoby predniesol Ing. Ľuboš Čirka, PhD. svoju habilitačnú prednášku na tému: NORMAN Database System: zber a vyhodnocovanie údajov o "emerging substances" v životnom prostredí. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby aj jeho vystúpenie pred Vedeckou radou FCHPT STU bolo rovnako úspešné!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.01.2024 14:02
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS