V stredu 24.1.2024 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Matúš Furka a Ing. Karol Kiš. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

FB-Fotky

Ing. Matúš Furka, PhD. obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Process Control Security Supervised by Homomorphic Encryption". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom bol Ing. Martin Kalúz, PhD..

Ing. Karol Kiš, PhD. obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Machine Learning Based Process Control". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD..


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.01.2024 15:49
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS