News

V dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil týždeň otvorených dverí známy pod názvom CHEMWEEK 2024. V rámci tejto akcie mali študenti stredných škôl možnosť nahliadnuť do viacerých laboratórií na fakulte.

Na našom oddelení študenti navštívili laboratórium chemicko-technologických procesov a mechatronické laboratórium, kde im naši kolegovia Ing. Jozef Vargan, Ing. Peter Bakaráč, PhD., Ing. Patrik Valábek a Ing. Erika Pavlovičová predstavili viaceré laboratórne zariadenia, na ktorých si naši študenti môžu rozširovať svoje praktické schopnosti z oblasti riadenia procesov a zároveň si študenti mohli vyskúšať náročnosť manuálneho riadenia laboratórneho zariadenia.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: Ing. Erika Pavlovičová
Posledná aktualizácia: 02.02.2024 15:42
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS