Prečítajte si náš nový blog o 3. stretnutí platformy na spoluprácu s priemyslom "Academia Meets Industry", ktoré sa v rámci projektu FrontSeat uskutočnilo v piatok (1.3.2024) na MTF STU: blog.Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 04.03.2024 15:04
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS