Pozývame Vás na akci Technical Computing Camp, která se bude konat v Brně ve dnech 5.-6.9.2024. V rámci akce proběhne soutěž o nejlepší uživatelský projekt vypracovaný s použitím nástrojů MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Další informace o této akci naleznete zde.

Věříme, že účast v soutěži bude pro Vaše studenty přínosem v mnoha ohledech:
* studenti mohou získat zkušenosti s prezentováním výsledků své práce na fóru před dalšími uživateli (prezentace seminární, bakalářské či diplomové práce, nebo obecně jakékoliv studentské, individuální nebo kolektivní práce)
* mohou se porovnat s jinými účastníky v oboru a představit se případným budoucím zaměstnavatelům (zhruba polovina účastníků akce bude z komerčního sektoru)
* výherci soutěže obdrží diplomy a věcné ceny

Propozice soutěže naleznete zde:
https://www.humusoft.cz/event/technical-camp-2024/contest/propozice-souteze-tcc-2024.pdf

Přihlášení do soutěže:
* zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit vyplněním příslušné sekce v přihlášce: TCC 2024 Soutěž:
https://www.humusoft.cz/event/technical-camp-2024/registration/

Anna Tocháčková
Koordinátor soutěže

annat@humusoft.cz
http://www.humusoft.cz
tel: ++ 420 284 011 730
fax: ++ 420 284 011 740

HUMUSOFT s.r.o.
Pobrezni 20
186 00 Praha 8
Czech Republic


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.03.2024 15:40
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS