Republika Bavorsko vypisuje ročné štipendiá pre študentov z strednej a východnej Európy v roku 2005/06. Štipendium slúži na financovanie PhD, Post-doc, alebo ďalšieho vzdelávania na niektorej z bavorských škôl. Po prvom roku môže byť predĺžené na maximálne 3 roky. Ďalšie informácie na web stránke.


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS