Seminár je zameraný na prezentáciu metódy identifikácie, ktorá je založená na metóde stavovej transformácie skĺbenej s metódou postupnej integrácie. Metóda bude demonštrovaná na príklade identifikácie nelineárneho systému - zásobníkov kvapaliny.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS