Seminár bude venovaný problematike analýzy a syntézy robustného riadenia systémov s parametrickými neurčitosťami.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS