Stručný opis základných princípov teórie štrukturovaného singuláreho čísla a algebraickej mi-syntézy. Prezentácia výsledkov na simulačných modeloch systému s dopravným oneskorením a riadenie teploty v systéme dvoch nádrží. Ukážka riadenia teploty v laboratórnom modeli teplovzdušného obvodu pomocou algebraickej mi-syntézy a porovnanie s existujúcimi postupmi pre syntézu regulátora.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS