Dňa 10.3.2005 o 11,oo sa v CH-16 uskutoční beseda študentov 1. a 2. roč. inžinierskeho štúdia FCHPT s predstaviteľmi Slovnaftu, a.s. Študenti, ktorí sa besedy zúčastnia budú dňa 10.3.2005 v čase od 11,oo do 13,oo dekanom ospravedlnení z výučby. Na besede je vítaná aj účasť pedagógov.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS