V prílohe je uvedené poradie študentov na BŠ. Každý študent je povinný dostaviť sa na BŠ  hodinu pred svojím uvedeným časom. V piatok 11. 07. 2008 od 8.00 h si môžu študenti vyskúšať svoje prezentácie.

rozdelenie.pdf
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS