Blahoželáme novým bakalárom, ktorí v dňoch 14. a 15. 7. 2008 úspešnou obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou ukončili bakalárske štúdium študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve na Oddelení informatizácie a riadenia procesov FCHTP STU v Bratislave, a to Bc. Veronike Csizmadiovej, Bc. Radke Doležalovej, Bc. Jánovi Dzurovovi, Bc. Tiborovi Kórkovi, Bc. Ladislavovi Miklovitzovi, Bc. Márii Mušákovej, Bc. Jurajovi Oravcovi, Bc. Ivane Rauovej, Bc. Martinovi Struhárovi, Bc. Andree Szabovej, Bc. Erike Szakálovej, Bc. Alexandrovi Szücsovi, Bc. Renáte Švardovej, Bc. Róbertovi Tarabovi, Bc. Eve Turayovej, Bc. Lenke Vlkovej.

Kolektív OIRP ÚIAM

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS